ARU TUBARANINA GOWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATTA……..KARAENG
TABE’ KIPAMMOPORANG MAMA’
RIDALLEKANG LABBIRITTA
RISA’RI KARATUANTA
RIEMPOANG MATINGGITA

INAKKE MINNE, KARAENG
LAMBARA TATASSA’LA’NA GOWA
NAKARAPPEKANGI SALLANG, KARAENG
PANGNGULU RIBARUGAYA
NANATEPOKANGI SALLANG
PASORANG ATTANGNGA PARANG

INAI-INAIMO SALLANG, KARAENG
TAMAPPATTOJENGI TOJENGA
TAMAPPIADAKI ADAKA
KUSALAGAI SIRINNA
KUISARA PARALLAKKENNA
BERANGJA KUNIPATEBBA
PANGKULU KUNISOEYANG

IKAU ANGING, KARAENG
NAIKAMBE LEKOK KAYU
AMMIRI’KO ANGING
NAMARUNANG LEKOK KAYU
IYA SANI MADIDIYAJI NURUNANG

IKAU JE’NE, KARAENG
NAIKAMBE BATANG MAMMANYU’
ASSOLONGKO JE’NE
NAMAMMANYU BATANG KAYU
IYA SANI SOMPO BONANGPI KIANYU

IKAU JARUNG, KARAENG
NAIKAMBE BANNANG PANJAI
TA’LEKO JARUNG
NAMAMMINAWANG BANNANG PANJAI
IYA SANI LAMBUSUPPI NAKONTU TOJENG

MAKKANAMAMAKI MAE, KARAENG
NAIKAMBE MAPPA’JARI
MANNYABBU MAMAKI MAE KARAENG
NAIKAMBE MAPPA’RUPA

PUNNA SALLANG TAKAMMAYA
ARUKU RI DALLEKANTA
PANGKAI JERAKKU
TINRA’ BATE ONJOKKU

PAUWANG ANA’ RI BOKO
PASANG ANA’TANJARI
TUMAKKANAYA, KARAENG
NATANARUPAI KANANNA

SIKAMMAJINNE ARUKU RI DALLEKANTA
DASI NADASI NATARIMA PA’NGARU’KU

SALAMA’……

Artinya..:

Bismillahirrahmanirrahim..
Sungguh………Karaeng
Maafkan aku
Di haribaanmu yang mulia
Di sisi kebesaranmu
Di tahtamu yang agung

Akulah ini, Karaeng
Satria dari Tanah – Gowa
Akan memecahkan kelak
Hulu badik di arena
Akan mematahkan kelak
Gagang tombak di medan laga

Barangsiapa jua
Yang tak membenarkan kebenaran
Yang menentang adat budaya
Kan kuhancurkan tempat berpijaknya
Kan kululuh lantakkan ruang geraknya
Aku ibarat parang yang ditetakkan
Kapak yang diayunkan

Engaku ibarat angin, Karaeng
Aku ini ibarat daun kayu
Berhembuslah wahai angin
Kurela gugur bersamamu.
Hanya sanya yang kuning kau gugurkan

Engkau ibarat air, Karaeng
Aku ini ibarat batang kayu
Mengalirlah wahai air
Kurela hanyut bersamamu
Hanya sanya di air pasang kami hanyut..

Engkau ibarat jarum, Karaeng
Aku ini ibarat benang kelindang
Menembuslah wahai jarum
Kan kuikuti bekas jejakmu

Berasbdalah wahai Karaeng
Aku kan berbuat
Bertitalah wahai Karaeng
Aku akan berbakti

Bilamana kelak janji ini tak kutepati
Sebagaimana ikrarku di hadapanmu
Pasak pusaraku
Hapus jejak langkahku

Sampaikan pada generasi mendatang
Pesankan pada anak cucu
Bahwasanya hanya mampu berikrar
Tapi tidak mampu berbuat bakti

Demikianlah ikrarku dihadapanmu
Semoga tuhan meRihai

Amien…………

catatan: kopas dari http://www.facebook.com/topic.php?uid=48300729916&topic=8438

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *